Πυρόπληκτοι: 13 μέτρα στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σχήμα της επιδότησης της προσωρινής φιλοξενίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 213 1331223.