Power Pass: Συνεχίζονται οι πληρωμές- έρχεται και 2η επιδότηση. Επιδότηση στη ρήτρα αναπροσαρμογής για λογαριασμούς 7 μηνών αντί για 6 που είχε ανακοινωθεί (καλύπτοντας τελικά την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως και 30 Ιουνίου), δίνει τελικά η κυβέρνηση.

Επιπλέον βοήθημα, στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, με βάση τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τον Ιούνιο.

Με τον τρόπο αυτόν, τελικά το υπουργείο Οικονομικών δεν θα δώσει 260 εκατ., αλλά 300 εκατ. ευρώ στους τελικούς δικαιούχους.

Με βάση και τα ως τώρα επίσημα στοιχεία:

Αίτηση για επιδότηση κατέθεσαν 2.952.778 φυσικά πρόσωπα / ΑΦΜ
Απορρίφθηκαν 422.181 αιτήσεις, κυρίως λόγω χαμηλής επιβάρυνσης από τη ρήτρα (λιγότερο από 30 ευρώ συνολικά μέσα σε μισό χρόνο) ή υψηλού εισοδήματος, καθώς επίσης και αν έκανε άλλο μέλος του νοικοκυριού ίδια αίτηση ή δεν αφορούσε σε δηλωμένη ως κύρια κατοικία
Εγκρίθηκαν αιτήσεις από 2.530.597 φυσικά πρόσωπα, για λογαριασμούς που εκδόθηκαν μέχρι και τον Μάιο
Ο αριθμός των δικαιούχων θα αυξηθεί όμως καθώς, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση, θα επιδοτηθούν και πολλοί επιπλέον λόγω των λογαριασμών Ιουνίου.

Αυτό θα αφορά:

Πελάτες ορισμένων εταιριών – παρόχων ρεύματος, που εκδίδουν λογαριασμούς ανά εξάμηνο
Πελάτες όλων των εταιρειών (και των 20 συνολικά που λειτουργούν στη χώρα μας), οι οποίοι είχαν εξαιρετικά χαμηλές επιβαρύνσεις λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής (κάτω και από 5 ευρώ το μήνα) αλλά επειδή θα προστεθεί και επιπλέον μήνας, θα υπερβούν συνολικά τα 30 ευρώ επιβάρυνσης στο 7μηνο.
Έτσι, πολλοί θα λάβουν τα κατ’ ελάχιστον 18 ευρώ (60% της καθαρής επιβάρυνσης που είχαν), ενώ δεν θα λάμβαναν τίποτα.

Και άλλοι θα δουν προσαύξηση σε όσα ήδη πήραν και θα «διπλοπληρωθούν» σε περίπου έναν – ενάμισι μήνα από τώρα.

Τα 600 ευρώ πήγαν τελικώς σε εκείνους που είχαν καθαρή επιβάρυνση από ρήτρα αναπροσαρμογής 1.000 ευρώ τουλάχιστον συνολικά μέσα στο εξάμηνο.

Ακόμα και αν ήρθε σε πολλούς λογαριασμος 1.000 ή 2.000 ή 5.000 ευρώ τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο που δούλευαν φουλ τα αιρκοντίσιον (αντί άλλης πηγής θέρμανσης), τους επόμενους μήνες αφαιρέθηκε ένα ποσόν από επόμενο λογαριασμό.

Έτσι, υπολογίστηκε ποια ήταν η «καθαρή επιβάρυνση» εξαμήνου, το 60% της οποίας επιδοτήθηκε.

Μόνο αν ήταν τελικά πάνω από 1.000 ευρώ συνολικά -μετά από όλες τις χρεώσεις και πιστώσεις έξι μηνών και για τεράστιες καταναλώσεις του χειμώνα- τότε τα νοικοκυριά δεν θα λάβουν τα παραπάνω από 600 ευρώ που αναλογικά θα δικαιούντο.

Με βάση τα μηνύματα στην πλατφόρμα του Power Pass:

«Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα» σημαίνει πως το ποσό θα φανεί στο ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί

«Προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα» ότι αναμένεται η πληρωμή από τράπεζα

«Εγκριθείσα» ότι η πληρωμή ολοκληρώθηκε.

Για να εισπράξουν την επιδότηση λογαριασμών Ιουνίου, όσοι έκαναν αίτηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα, αφού το επιπλέον ποσό θα κατατεθεί αυτόματα στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.

Πρόβλημα ίσως αντιμετωπίσουν και όσοι τυχόν έκαναν λάθος ΙΒΑΝ ή δήλωσαν παλαιό ανενεργό λογαριασμό τους που έχει γίνει αδρανής.

Με επικαιροποίηση στοιχείων ηλεκτρονικά ή και μια συμβολική κίνηση του λογαριασμού τους (π.χ. με κατάθεση 1 ευρώ) ίσως προλάβουν να «ζωντανέψουν» ξανά τον τραπεζικό λογαριασμό για να πιστωθεί τα χρήματα που αναμένουν.

Power Pass:Τα στάδια της αίτησης

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ: o χρήστης δεν έχει πατήσει “υποβολή αίτησης”.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: έχει απορριφθεί η αίτηση. Εάν πλοηγηθείτε στη σελίδα της αίτησης θα δείτε στο πάνω μέρος περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αδυναμία διασταύρωσης του ΑΦΜ ως δικαιούχου/συνδικαιούχου στο δηλωθέν ΙΒΑΝ). Απορριφθείσες αιτήσεις μπορούν να αλαχθούν και να επανυποβληθούν.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των ακολούθων.

– αν το ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN.

– αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει την μία (1) αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις (3) για τα προστατευόμενα μέλη.

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: για τις αιτήσεις που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το ΙΒΑΝ/ΑΦΜ, και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πολίτη. Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποβολής αιτήσεων (1η Ιουλίου 2022) θα εκτελεστούν οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία λογαριασμών που θα δοθούν από τους παρόχους, ώστε να γίνει η εκκαθάριση και να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: το ποσό επιστροφής (για πληρωμή, μέσω ΔΙΑΣ) θα αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: η εντολή για το ποσό επιστροφής έχει αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μέσω ΔΙΑΣ και περιμένουμε από την τράπεζα να κάνει την πληρωμή.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ: έχουμε λάβει απάντηση από το επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμή. Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγξει το λογαριασμό του/της.