Με τις επιδόσεις της οικονομίας να έχουν εισέλθει πλέον σε σταθερά θετική πορεία, εξαιρουμένου του υψηλού πληθωρισμού που τροφοδοτείται από διεθνείς παράγοντες αλλά και την εγχώρια ακρίβεια, φέτος η αύξηση του μισθού αναμένεται να είναι πέριξ του 8%, δηλαδή αύξηση από τα 713 στα 770 ευρώ, αν όχι και υψηλότερα, ανάλογα με τις προτάσεις που θα υποβληθούν και τις νεότερες οικονομικές προβλέψεις που θα ληφθούν υπόψη.

Με τον κατώτατο μισθό συνδέονται και αυξάνονται αυτόματα 18 βασικά επιδόματα, με πρώτο το επίδομα ανεργίας, που θα ανέβει στα 473 ευρώ το μήνα, από 438 ευρώ που είναι τώρα.

Με το μισθό στα 770 ευρώ θα αυξηθούν επίσης το επίδομα γάμου (στα 77 ευρώ, από 71 ευρώ τώρα), αλλά και τα επιδόματα τριετιών για όσους είχαν κλείσει προϋπηρεσία από 3 έτη και άνω ως το 2012.

Στο ίδιο ύψος με τον κατώτατο μισθό θα φτάσουν το επίδομα μητρότητας που δίδεται πλέον για 9 αντί 6 μήνες, το επίδομα γονικής άδειας (2 μήνες), αλλά και οι μισθοί που προβλέπονται σε αρκετά από τα επιδοτούμενα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τους ανέργους.

Το δε εποχικό επίδομα θα διαμορφωθεί από 602 ως 1.204 ευρώ (557-1.115 ευρώ σήμερα).

Κατώτατος μισθός 2023: Τι παίρνουμε τώρα

Αύξηση κατά 50 ευρώ το μήνα που ισοδυναμεί με αύξηση κατά περίπου 7,5% στον κατώτατο μισθό που ισχύει από την 1η Μαΐου 2022 για περίπου 700.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα η νέα αύξηση του κατώτατου θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό στα 713 ευρώ από 663 ευρώ που είναι σήμερα.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται με τις κατώτατες αποδοχές.

Το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί κατά 31 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 438,25 ευρώ από 407,25 που είναι σήμερα.

Έτσι από την αύξηση του κατώτατου αυξάνονται από την 1η Μαΐου επιδόματα, βοηθήματα, παροχές, γονικές άδειες, αποδοχές προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας και κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.