Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να επιλέγουν την κατηγορία της παράβασης και πιο συγκεκριμένα εάν αυτή αφορά σε:

-Καταναλωτικά αγαθά

-Υπηρεσίες

-Τραπεζικές υπηρεσίες

-Ασφαλιστικές και λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

-Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

-Ρύθμιση χρεών

-Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το τρίτο βήμα διατύπωσης της καταγγελίας αφορά στις τομεακές πληροφορίες. Εάν για παράδειγμα η παράβαση που διαπιστώθηκε έχει να κάνει με καταναλωτικά αγαθά, τότε θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για:

-Τρόφιμα

-Προϊόντα εκτός τροφίμων

-Καλλυντικά/φάρμακα/συμπληρώματα διατροφής/βρεφικές τροφές/ιατρικά βοηθήματα

-Καύσιμα

-Ηλεκτρική ενέργεια – φυσικό αέριο

Το τέταρτο βήμα αφορά στο θέμα της καταγγελίας.

Εάν για παράδειγμα η παράβαση που διαπιστώθηκε, έχει να κάνει με τα τρόφιμα, τότε θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για:

-Ασφάλεια τροφίμων (πχ αλλοιωμένα)/επισημάνσεις επί της συσκευασίας

-Αθέμιτη κερδοφορία

-Κανόνες εμπορίας και διακίνησης

-Παραπλανητική πληροφόρηση

Εάν για παράδειγμα η παράβαση που διαπιστώθηκε, έχει να κάνει με προϊόντα εκτός τροφίμων, τότε θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για:

-Μη τήρηση εμπορικής και νόμιμης εγγύησης

-Παραπλανητική διαφήμιση-πληροφόρηση και καταχρηστικοί όροι συναλλαγών

-Συμβάσεις από απόσταση (τηλεφωνικές αγορές μέσω internet, δικαίωμα υπαναχώρησης)

-Μη παράδοση προϊόντων

-Ασφάλεια προϊόντων

-Αθέμιτη κερδοφορία

-Κανόνες εμπορίας και διακίνησης

-Απομιμητικά

-Διαδικτυακή απάτη (συναλλαγές χωρίς στοιχεία καταστήματος ή μεταξύ ιδιωτών πχ μέσω facebook, instagram)

Συμπερασματικά, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα περιλαμβάνει επτά κατηγορίες παραβάσεων κατά των συμφερόντων του καταναλωτή και 62 διαφορετικά είδη καταγγελιών, τα οποία συνεχώς θα εμπλουτίζονται.