Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Ετήσια άδεια

Ετήσια άδεια. Μέχρι πότε πρέπει να χορηγηθεί

Ετήσια άδεια. Μέχρι πότε πρέπει να χορηγηθεί

Ετήσια άδεια εργαζομένων 2021, αν δεν έχει ήδη χορηγηθεί ολόκληρη, υπάρχει περιθώριο να εξαντληθεί και το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τον τελευταίο εργασιακό νόμο.

Μέχρι τέλος Μαρτίου 2022 μπορεί να χορηγηθεί η φετινή άδεια των εργαζομένων και έτσι δεν απαιτείται να εξαντληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, μέσα στις γιορτές δηλαδή. Παράλληλα για πρώτη φορά φέτος δίνεται άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα διάρκειας έως 1 έτους (με δυνατότητα παράτασης ύστερα από συμφωνία) κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου.

Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να λάβουν άδεια μετά τις γιορτές μπορούν βάσει του τελευταίου εργασιακού νόμου. Ειδικότερα έχει παραταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας πρέπει να χορηγείται η ετήσια κανονική άδεια για τους εργαζόμενους.

Υπάρχει διευκρινιστική εγκύκλιος του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας στην οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής άδειας έως και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους.

 

Την ίδια στιγμή, παραμένουν σε ισχύ η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας:

1) Είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη για να χορηγηθεί η ετήσια κανονική άδεια.

2) Αφού υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τον εργαζόμενο, πρέπει να χορηγείται εντός διμήνου η άδεια. Όμως, η υποβολή αιτήματος δεν αποτελεί τυπική προϋπόθεση για τη λήψη της άδειας.

3) Το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνει άδεια εντός του θέρους, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς.

Παράλληλα για πρώτη φορά πλέον θα δίνεται άδεια άνευ αποδοχών και στον ιδιωτικό τομέα εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος. Έτσι ο εργαζόμενος που δεν έχει υπόλοιπο ημερών ετήσιας άδειας μπορεί να καταθέσει αίτηση προς τον εργοδότη για να ζητήσει να του χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών με χρονική διάρκεια ενός έτους, στο μέγιστο βαθμό. Η σχετική συμφωνία που θα προκύψει θα πρέπει να αναρτάται από τον εργοδότη στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Το μέτρο αυτό αφορά τόσο εργαζόμενους με πλήρη, όσο και εργαζόμενους με μερική απασχόληση. Να σημειωθεί ότι εάν υπάρξει νεότερη συμφωνία των δύο μερών, μπορεί να παραταθεί και άλλο, η συγκεκριμένη άδεια.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

Νόμος 4808/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 101/19.06.2021
Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 61
Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την υποχρέωση σε παροχή άδειας από τον εργοδότη στον μισθωτό μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους ακόμη κι αν δεν ζητηθεί, προστίθεται τέταρτο εδάφιο, σχετικά με την εξάντληση της δικαιούμενης ετήσιας άδειας εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήσει την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ’ έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικαιουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον προσδιορισμόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων υφίσταται υποχρέωσις διά την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί τυπικήν προϋπόθεσιν διά την υπό του μισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, άσκησιν του εις άδειαν μετ’ αποδοχών δικαιώματος αυτού. Η δικαιούμενη, κατ’ έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους.»